DirectLease Vernieuwde fiscaliteit voor bedrijfswagens: wat betekent dit voor jouw wagenpark?

Vernieuwde fiscaliteit voor bedrijfswagens: wat betekent dit voor jouw wagenpark?

Vorig jaar nam onze federale regering een aantal beslissingen om onze Belgische mobiliteit en het bedrijfswagenpark in de toekomst te sturen naar maximale vergroening. Het belastingvoordeel voor nieuwe wagens die niet CO-neutraal zijn, wordt gefaseerd afgeschaft, om ze vervolgens tegen 2028 volledig te bannen uit de vloot.

Wat verandert er nu precies allemaal in 2023? Welke impact hebben deze maatregelen op jou als wagenparkverantwoordelijke en op jouw vloot? 

De maatregelen die getroffen worden, hebben hoofdzakelijk impact op de fiscale aftrekbaarheid en de CO-bijdrage.

Wij zetten hieronder alle wijzigingen graag voor jou op een rijtje!

 

CO₂-bijdrage

Voor elke bedrijfswagen dient een bedrijf een CO-bijdrage (solidariteitsbijdrage) te betalen. De CO-bijdrage wordt door werkgevers betaald voor het gebruik van een bedrijfswagen voor privédoeleinden. Het is een bedrag per maand dat afhankelijk is van het CO-uitstootgehalte en het type brandstof van de bedrijfswagen. De CO-bijdrage is niet van toepassing voor zelfstandigen.

 

Verhoogde solidariteitsbijdrage voor bedrijfsvoertuigen vanaf 01/07/2023

Of het nu gaat om een vlotte rit naar het werk of een zakelijke afspraak, bedrijfsvoertuigen zijn een onmisbaar onderdeel van de moderne bedrijfswereld. Maar wist je dat er vanaf 1 juli 2023 een nieuwe solidariteitsbijdrage van kracht is voor bedrijfsvoertuigen? Laten we deze complexe maar belangrijke ontwikkeling in detail bekijken, zodat jij als werkgever of werknemer helemaal up-to-date bent.

 

De basis: wat is de solidariteitsbijdrage?

Wanneer een werkgever een bedrijfsvoertuig ter beschikking stelt van een werknemer, is de werkgever verplicht een solidariteitsbijdrage te betalen aan de rsz (rijksdienst voor sociale zekerheid). Dit wordt als een maandelijks forfaitair bedrag berekend via een gestandaardiseerde formule, waarbij diverse factoren zoals co2-uitstoot en brandstoftype worden meegewogen.

 

Hoe wordt de bijdrage berekend?

De formule is als volgt:

"solidariteitsbijdrage = [(co2 g/km x 9 eur) - 768 (benzine/hybride & plug-in hybride benzine) of 600 (diesel & plug-in hybride diesel) of 990 (lpg/cng)]/12."

Dit specifieke bedrag ondergaat een jaarlijkse indexering op 1 januari. Dit houdt in dat de bovengenoemde formule jaarlijks vermenigvuldigd moet worden met een indexeringsfactor. Deze indexeringsfactor wordt vastgesteld als de gezondheidsindex van de maand september van het voorafgaande jaar gedeeld door de gezondheidsindex van de maand september 2004 (die vastgesteld was op 114,08). Voor het jaar 2023 resulteerde dit in een indexeringsfactor van 171,64/114,08. Bijgevolg zag de situatie er op 1 januari 2023 als volgt uit:

Brandstof
Formule
Benzine, hybride & plug-in hybride benzine [(CO₂ g/km x 9 EUR) – 768] / 12 x 171,64/114,08
Diesel & plug-in hybride diesel [(CO₂ g/km x 9 EUR) – 600] / 12 x 171,64/114,08
LPG/CNG CNG/LPG: [(CO₂ g/km x 9 EUR) – 990] / 12 x 171,64/114,08
Elektrisch €31,34 per maand

 

De minimumbijdrage werd vastgelegd op 31,34 per maand. Als het berekende bedrag lager uitvalt dan deze minimumbijdrage, zal de minimale bijdrage worden toegepast.

 

Nieuwe situatie vanaf 01/07/2023

Voor bedrijfswagens die gekocht, gehuurd of geleaset worden vanaf 01/07/2023, wordt de solidariteitsbijdrage (inclusief de jaarlijkse indexeringsfactor) vermenigvuldigd met een specifieke multiplicatiefactor, namelijk 2,25. Deze factor zal in de toekomst verder toenemen tot 2,75 vanaf 01/01/2025, 4,00 vanaf 01/01/2026 en 5,50 vanaf 01/01/2027. Als jouw voertuig voor 01/07/2023 werd aangeschaft, is de multiplicatiefactor niet van toepassing.

Met deze informatie in gedachten, kunnen we de tabel aanpassen aan de huidige situatie voor voertuigen die vanaf 01/07/2023 zijn besteld:

Brandstof
Formule
Benzine, hybride & plug-in hybride benzine [(CO₂ g/km x 9 EUR) – 768] / 12 x 171,64/114,08 x 2,25
Diesel & plug-in hybride diesel [(CO₂ g/km x 9 EUR) – 600] / 12 x 171,64/114,08 x 2,25
LPG/CNG CNG/LPG: [(CO₂ g/km x 9 EUR) – 990] / 12 x 171,64/114,08 x 2,25
Elektrisch €31,34 per maand

 

Uitzonderingen

In dit complexe verhaal zijn er enkele uitzonderingen en details die de moeite waard zijn om te kennen. Hieronder sommen we ze even voor je op:

Als het gaat om de verlenging van een bestaand huurcontract dat voor 01/07/2023 is afgesloten, is de multiplicator niet van toepassing, tenzij het een overeenkomst met nieuwe voorwaarden betreft (zoals gewijzigde leasetermijnen, enz. ).

Als iemand ervoor kiest om het voertuig te kopen wanneer het leasecontract eindigt, geldt de multiplicatiefactor alleen niet als deze optie al in het oorspronkelijke contract was opgenomen. Het is belangrijk dat degene die het voertuig koopt, dezelfde persoon is die het oorspronkelijke leasecontract heeft ondertekend.

Ook tijdens de huidige situatie geldt dat de minimumbijdrage van toepassing is wanneer het berekende resultaat lager is dan deze minimumbijdrage.

 

Toekomstige stijgingen

Vanaf 1 januari 2025 zal het niet-geindexeerde minimumbedrag voor bedrijfswagens die zijn aangeschaft vanaf 01/07/2023 omhoog gaan. Momenteel bedraagt dit 20,83.

De volgende regels zullen van toepassing zijn:

Datum
Nieuw niet-geïndexeerd bedrag
01/01/2025 €23,41
01/01/2026 €25,99
01/01/2027 €28,57
01/01/2028 €31,15

 

Met deze heldere inzichten ben je nu goed gewapend om de weg te navigeren door de veranderingen en uitzonderingen die van invloed kunnen zijn op jouw situatie.

 

Fiscale aftrekbaarheid

 

1. Fossiele brandstoffen en PHEV

Een tweede manier om de wagenparken te verduurzamen in België is het beperken van de fiscale aftrekbaarheid van brandstofauto’s. Dit zal gebeuren in 3 fasen:

 

Fase 1: Grandfathering

In de grandfathering-fase geldt het principe dat het aftrekpercentage dat vaststaat bij de bestelling van de wagen geldt zolang het voertuig niet van eigenaar verandert. De huidige fiscaliteitsregeling blijven dus bij deze voertuigen gelden.

Deadline bij deze fase is 30 juni 2023. De maximale aftrekbaarheid bedraagt op dat moment 100% (EV & PHEV) en minimaal 50% (benzine- en dieselwagens). De enige uitzondering hierop zijn wagens met een CO-uitstoot van minstens 200 gram. Voor deze voertuigen geldt een minimum aftrek van 40%.

Voor plug-in hybride wagens die vanaf 1 januari 2023 zijn besteld, wordt de fiscale aftrekbaarheid van de brandstofkosten beperkt tot 50%. Voor de elektriciteitskosten blijft nog wel de fiscale aftrekbaarheid van 100% behouden. 

Deze maatregel van de regering is om het gebruik van de elektromotor te stimuleren en die van de verbrandingsmotor te ontmoedigen. Ook wil de regering hiermee voorkomen dat plug-in-hybride wagens worden besteld puur vanwege de belastingvoordelen, zonder regelmatig te worden opgeladen

 

Fase 2: Uitdoofscenario

Bestel je een brandstofauto tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025? Dan komt deze wagen in de uitdooffase van de fiscale hervorming terecht. De maximale aftrekbaarheid zal in deze fase gradueel dalen vanaf 2025. Op 1 januari 2025 bedraagt de maximale aftrek bijgevolg nog 75%, op 1 januari 2026 50%, op 1 januari 2027 nog 25% en tot slot op 1 januari 2028 0%. Jaarlijks wordt dus de maximale aftrek met 25% verminderd. Het doel is om in 2028 uit te komen op 0%. 

Vanaf 2025 verdwijnt ook de minimumaftrek van 50% en 40% voor wagens die minstens 200 gram per kilometer aan CO uitstoten.

 

(*) 40% voor voertuigen die minstens 200 G CO₂/km uitstoten
Aftrekbaarheid
Tot 1/7/2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Maximaal 100% 100% 75% 50% 25% 0% 0% 0% 0%
Minimaal 50% (*) 50% (*) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

 

(**) Maandelijks bedrag, niet geïndexeerd
CO₂-bijdrage
Tot 1/7/2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Maximaal x2,25 x2,25 x2,75 4,00 x5,50 x5,50 x5,50 x5,50 x5,50
Minimaal(**) 20,83 x2,25  €20,83 x2,25 23,41 x2,75 25,99 x4,00 28,57 x5,50 31,13 x5,50 31,13 x5,50 31,13 x5,50 31,13 x5,50

 

Fase 3: Bestelling vanaf 2026

Voor brandstofauto’s die vanaf 1 januari 2026 worden besteld, geldt geen fiscale aftrekbaarheid meer.

 

2. Emissievrije voertuigen

Als een elektrisch of emissievrij voertuig vóór 1 januari 2027 wordt besteld, blijft het volledig fiscaal aftrekbaar. Voor voertuigen die na 1 januari 2027 worden besteld, zal de fiscale aftrekbaarheid geleidelijk afnemen en in 2031 uitkomen op 67,5%.

 

ZEV = Zero Emission Vehicle
Aftrekbaarheid
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
ZEV besteld voor 2027 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
ZEV besteld in 2027         95% 95% 95% 95% 95%
ZEV besteld in 2028           90% 90% 90% 90%
ZEV besteld in 2029             82,5% 82,5% 82,5%
ZEV besteld in 2030               75% 75%
ZEV besteld vanaf 1/1/2031                 67,5%

 

ZEV = Zero Emission Vehicle
(*) Maandelijks bedrag, niet geïndexeerd
CO₂-bijdrage(*)
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
ZEV besteld voor 1/7/2023 €20,83 €20,83 €20,83 €20,83 €20,83 €20,83 €20,83 €20,83 €20,83
ZEV besteld vanaf 1/7/2023 - - €20,83 €20,83 €23,41 €25,99 €28,57 €31,15 €31,15

 

Overweeg jij ook om jouw wagenpark te vergroenen? Ontdek alle mogelijkheden hier!

 

Meer weten?

Heb je vragen over de nieuwe fiscaliteit? We helpen je graag!

DirectLease
Bel ons

We zijn bereikbaar op:
Ma t/m vrij: 8:00u tot 18:00u

03 544 29 10

E-mail ons

Vragen? We helpen je graag!

Stuur een mail naar onze sales afdeling.

Veelgestelde vragen

Zoek je snel een antwoord op jouw vraag?

Vind jouw antwoord tussen de 'Veelgestelde vragen'.

Bezoek ons

Je bent van harte welkom!

Kom langs op:
Noordersingel 19
B-2140
Antwerpen